maanantai 5. kesäkuuta 2017

Vammalan lukio - yhtenä ja yhtenäisenä


Sastamalan lukiotoiminta keskitettiin Vammalan lukioon elokuusta 2016 lähtien. Sastamalan lukiokoulutus osoittautui vetovoimaiseksi sillä meillä opintonsa aloitti syksyllä peräti 132 uutta opiskelijaa. Tästä syntyi sopivasti sykettä kuluneeseen lukuvuoteen. Kun vielä osa Sylvään koulun opetuksesta tarvitsi väistötiloja meiltä lukiolta talvilomaan saakka, saimme todeta tuvan olevan todella ääriään myöten täysi.

 Kuluneena lukuvuonna astuivat voimaan opetussuunnitelman uudet perusteet. Syksyllä lukio-opintonsa aloittaneet opiskelevat uusien opetussuunnitelmien mukaisesti, mutta muut lukiolaiset jatkavat vielä vanhalla. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat tiedon analysointi, osaamisen syventäminen sekä elämänhallinta- ja työelämätaidot.

Elämme muutoksen maailmassa. Tulevaisuudentutkimuksen professori Sirkka Heinonen on todennut, että muutos ei ole ainoastaan nopeaa vaan jatkuvaa. On yhä vaikeampaa ennustaa tulevaa. Opetuksen tehtävänä on tarjota tietopääoman lisäksi työkaluja, avata uusia reittejä oppijoille, yksilöllistää oppimista sekä ohjata oppimiseen ja itsensä ilmaisuun.

 Kuntien tehtäväkenttä muuttuu merkittävästi lähivuosina. Varmuudella voi ennustaa sivistysroolin vahvempaa osuutta. Tulevaisuuden kunta on sivistyskunta. Lähialueyhteistyö sekä seutukunnallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö korostuvat niin kuntien kuin oppilaitostenkin arjessa.

 Lukiokoulutuksesta on puhuttu paljon kuluneena lukuvuonna. Millainen on tulevaisuuden lukio? Tulevaisuudessa ennakoidaan lukiossa olevan entistä enemmän yhdessä tekemistä sekä yhteistyötä ja yhdessä oppimista. Lukio on oppiva yhteisö. Esille on noussut myös ylioppilaskirjoitusten kehittäminen. Nyt olemme jo siirtyneet kuuden oppiaineen osalta sähköiseen tutkintoon ja tulevana syksynä sähköistyy vielä viisi koetta. Keväällä 2019 koko ylioppilastutkinnon on tarkoitus olla sähköinen. Sähköinen koe mahdollistaa uudentyyppisten aineistojen käytön, kuten liikkuvan kuvan ja äänen. Myös prosessikirjoittaminen helpottuu. Eikä tässä vielä kaikki – alustavia kaavailuja on jo kielten kokeiden suullisesta osuudesta, vapaasta internetin käytöstä, koeajan lyhentämisestä, non-stop suoritusmahdollisuudesta sekä mahdollisista ryhmäkokeista.

On esitetty, että yhden reaaliaineen kokeen sijaan kirjoitettavaksi tulisi kaksi reaaliaineen koetta tai reaaliaineen kokeen ja vieraan kielen yhdistelmä. Opiskelijoita halutaan kannustaa entistä monipuolisempaan osaamisen näyttämiseen sillä korkeakoulujen opiskelijavalinnat ovat myös muuttumassa. Keskustellaan pääsykokeiden poistumisesta sekä siitä, onko enää tarvetta kalliille valmennuskursseille ennen pääsykokeita.

 Hyvinvoinnin edistäminen korostuu kaupunkimme strategisissa valinnoissa.    Kuluneen lukuvuoden aikana olemme järjestäneet lukiolla kouluyhteisömme hyvinvoinnin tukemiseksi hyvinvointikioski-toimintaa. Kerran kuukaudessa terveyskioskissa esittäytyivät kaupunkimme eri alojen hyvinvointipalveluja tarjoavat toimijat.
 
Tämän lisäksi olemme panostaneet lukiossa ryhmänohjauksen ja yhteishengen rakentamiseen. Lukuvuosi pyörähti käyntiin opiskelijakuntamme suunnitteleman ryhmäytymispäivän merkeissä. Lukionsa aloittavien työpajoissa pelattiin lautapelejä ja kuplafutista, harjoiteltiin ilmaisutaitoa ja valokuvausta sekä tanssittiin. Toisen vuosikurssin opiskelijat saivat puolestaan ohjausta stressinhallintaan, ajankäyttöön ja rentoutumiseen.

Lukuvuoden aikana on ollut lukuisia arkea piristäneitä vierailuja ja tapahtumia. Syyskaudella vietimme Svenska veckan-kulttuuriviikkoa ja marraskuussa abit ilahduttivat lukion väkeä järjestämällä aitoon kasarihenkeen TJ80-tapahtuman. Joulukuussa Lucia-kulkueemme toi iloa ja valoa kaupunkilaisten elämään.

Lukiomme oppilaskunta lahjoitti perinteiseen tapaan talkootyöpäivästään kertyneen tuoton hyväntekeväisyyteen. 1500 euron lahjoituksen saavat tänä vuonna Kiikoisten löytöeläinpalvelu sekä Suomen luonnonsuojeluliitto.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen sai jatkoa tammikuussa, kun EU:n suurlähettiläs Jari Vilen luennoi lukiolaisillemme Euroopan ja Euroopan Unionin nykytilanteesta. Tämä tarjosi meille hienon mahdollisuuden avata uusia ikkunoita ja näköaloja Eurooppaan. Huhtikuussa lukiollamme vierailivat Suomen Pankin johtokunnan jäsen Marja Nykänen ja Googlen maajohtaja Antti Järvinen.  Vierailujen ansiosta saimme arvokasta ensikäden tietoutta maailmantalouden näkymistä sekä tietoverkkojen, laitteiden ja työelämän kehityksestä.

Kansainvälinen toiminta on yksi lukiomme vahvuuksista. Vuoden aikana opintoretkiä tehtiin Italiaan, Skotlantiin ja Viroon. Lisäksi helmikuussa toteutui tiedeleirikoulu Cerniin Sveitsiin. Myös kotikansainvälisyyttä on päästy harjoittelemaan runsaasti. Ennätysmäärä, peräti viisi vaihto-opiskelijaa, on päässyt tutustumaan lukioon ja elämänmenoon täällä Sastamalassa. Vastaavasti meidän opiskelijoitamme on vaihdossa eripuolilla maailmaa. Haluan kiittää tästä kouluvuodesta aktiivisia vaihto-opiskelijoitamme Anaa Brasialiasta, Sophieita Saksasta ja Australiasta, Sirayaa Thaimaasta ja Williamia Kanadasta! 

Saamme olla ylpeitä tasokkaasta lukiostamme. Sijoituimme hienosti sijalle 66 STT:n koko vuoden 2016 lukiovertailussa, jossa huomioitiin kevään ja syksyn ylioppilaskirjoitusten tulosten lisäksi opiskelijoiden lähtötaso. Kaikkiaan vertailussa oli mukana 362 lukiota. Tämä on kerrassaan hieno tulos. Tänä keväänä opiskelijoille suunnatussa lukion toimintaa mittaavassa kyselyssä saimme kiitosta opettajien ammattitaidosta, ryhmänohjauksesta ja opintojen ohjauksen toimivuudesta. Tästä on hyvä jatkaa kohti uutta lukuvuotta ja uusia haasteita.
Vammalan lukio voi katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Lukiomme on tunnettu vilkkaasta kansainvälisestä toiminnasta sekä laadukkaasta opetuksesta, josta kertovat maan keskiarvoa paremmat ylioppilastutkintotulokset.

Olemme myös olleet eturintamassa kehittämässä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Tästä kuuluu kiitos kaikille lukiossamme työtä tekeville ja opiskeleville! Lämmin kiitos myös kaikille tukijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Pidetään yhdessä huoli siitä, että lukiostamme valmistuu jatkossakin Suomen tulevaisuuden tekijöitä.
 
rehtori Anni Virnes 

 

maanantai 6. kesäkuuta 2016

Kohti uutta lukiota


Kuluneena lukuvuonna on Suomen lukioissa palattu opetustyön alkulähteille. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet vahvistettiin lokakuussa 2015 ja uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Ensi syksynä lukio-opintonsa aloittavat opiskelevat jo uusien opetussuunnitelmien mukaisesti mutta nykyiset lukiolaiset jatkavat vielä vanhalla opetussuunnitelmalla. Uusi opetussuunnitelma korostaa aiempaa selvemmin eri tahojen yhteistyötä jo suunnitelman laadintavaiheesta lähtien. Se onkin laadittu yhteistyössä lukion henkilöstön, opiskelijoiden, huoltajien sekä yhteistyötahojen kanssa.

Opetussuunnitelmaprosessi on tärkeä kehittämisen väline  lukioissa. Prosessin aikana pohditaan yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamista sekä sitä, kuinka opiskeluympäristöt ja –menetelmät sekä monipuolinen arviointi edistävät oppimista. Hyvä opetussuunnitelma on elävä asiakirja, joka antaa pohjan arjen työskentelylle.

Uusi opetussuunnitelma painottaa opiskelijaa aktiivisena toimijana, vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä. Tiedon analysointi ja osaamisen syventäminen sekä ennen kaikkea elinikäisen oppimisen taidot ovat keskipisteessä. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat myös jatko-opintovalmiuksien lisäksi elämänhallinta- ja työelämätaidot.

Lukiokoulutuksen marraskuussa 2014 hyväksytty tuntijako ei tuonut suuria muutoksia lukiokoulutukseen. Uutena opetussuunnitelmaan päätyivät teemaopinnot sekä taiteiden väliset opinnot. Teemaopinnot ovat eri tieteenaloja yhdistäviä opintoja. Näillä kursseilla harjoitellaan usean eri oppiaineen tietojen yhdistämistä ja soveltamista. Taiteiden väliset opinnot puolestaan laajentavat musiikin, kuvataiteen ja muiden oppiaineiden opetusta. Opetussuunnitelmatyö tarjoaa hyvän mahdollisuuden tuoda esille oppilaitoksen omia vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä vastata tulevaisuuden osaamishaasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Opetussuunnitelmatyön lisäksi toinen suomalaisen lukion suurista muutosprosesseista liittyy sähköisen ylioppilastutkinnon käyttöönottoon. Ylioppilastutkinto sähköistyy syksystä 2016 lähtien ja koko tutkinto on sähköinen keväällä 2019. Sähköinen tutkinto vaatii opettajakunnalta ja opiskelijoilta määrätietoista kouluttautumista uusien sähköisten välineiden käyttöön. Sähköisen kokeen harjoitus järjestettiin huhtikuussa ja siitä saadut kokemukset olivat koko maassa pääosin rohkaisevia. Sähköinen ylioppilastutkinto on vuosikausia jatkuva kehittämisprojekti, jossa ylioppilastutkintolautakunta kehittää koejärjestelmää yhdessä lukioiden kanssa.

Suomalainen yhteiskunta elää keskellä digimurrosta. Työelämän vaatimukset tieto- ja viestintätekniikan taitojen osalta kasvavat. Oppilaitosten pitää kyetä varustamaan nuoret sellaisilla tiedoilla, taidoilla ja asenteilla, joilla he voivat koulutuksen jälkeen toteuttaa itseään ja löytää paikkansa yhteiskunnassa.

Sastamalan seudun elinkeinostrategian yhtenä painopisteenä on koulujen yrittäjyyskasvatus, jota edistimme monin eri tavoin. Kaikki kuntamme aineenopettajat viettivät syyskaudella yhden päivän jossakin yrityksessä saaden virikkeitä työelämäyhteistyöhön sekä omien ja työyhteisönsä käytänteiden kehittämiseen. Opiskelijoille toteutimme yhdesssä Sastamalan yrityspalvelun, 4H-yhdistyksen, Vammalan yrittäjien sekä Sastamalan koulutuskuntayhtymän kanssa Ideasta euroiksi-kurssin, jonka kautta nuoret voivat perehtyä yrityksen perustamiseen. Muutama uusi nuori yrityskin näki päivänvalon.

Vammalan Nuorkauppakamarin tarjoama Päivä johtajana-projekti puolestaan tähtäsi lukiolaisten työelämätaitojen lisäämiseen. Lukiolla järjestettiin työelämäpäivä, jonka aikana nuoret saivat panelisteilta ja työpajoissa ohjeita työpaikkahakemuksen laadintaan, työpaikkahaastatteluun ja työelämää varten. Lisäksi neljä nuorta lukiolaista valittiin hakemusten perusteella tutustumaan johtajan päivään Sastamalan osuuspankissa, Tyrvään Sanomissa, Sastamalan kaupungilla sekä AGCO Powerilla.

Kansainvälinen toiminta on yksi lukiomme vahvuusalueista. Vuoden aikana toteutui monia mielenkiintoisia vierailuja. Marraskuussa meillä vieraili 22 kiinalaista perusasteen ja lukiokoulutuksen rehtoria tutustumassa suomalaiseen lukiokoulutukseen. Erityisesti samanaikaisopetuksemme ja verkko-opetuksemme ratkaisut herättivät paljon kiinnostusta. Solmimme yhteistyösopimuksen Shenzheniläisen lukion kanssa. Mahdollisia tulevaisuuden yhteistyömuotoja ovat opiskelija- ja opettajavaihto. Tammikuussa lukiomme sai isännöidä Erasmus+-hankkeemme Suomen vierailua. Kahdeksan yhteistyökoulujen opettajaa ja reilu parikymmentä opiskelijaa saapui vieraaksemme Italiasta, Saksasta, Skotlannista ja Virosta.  Suomen vierailun aikana tutustuttiin Sastamalan peruskouluun, lukiokoulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen.  Pohjoismaista kieltä- ja kulttuuria edistivät kirjailija Ritta Jacobssonin ja teatteri Taiminen marraskuulle ajoittuneet vierailut. Toukokuussa meillä vieraili skotlantilainen tarinankertoja Nick Hennessey.

Oleellinen osa kansainvälistä toimintaamme on Vammalan Rotary-klubin koordinoima aktiivinen vaihto-oppilastoiminta. Tänä lukuvuonna meillä oli ilo vastaanottaa vaihto-oppilaiksi kaksi nuorta - Lorenzo Fulcheri Italiasta ja Ruka Takahashi Japanista. Meiltä puolestaan opiskelijavaihtoon maailmalle lähti neljä opiskelijaa. Vaihto-oppilastoiminta on kotikansainvälisyyttä parhaimmillaan. Sitä kautta pääsemme koko kouluyhteisönä tutustumaan hieman pintaa syvemmin eri kulttuureihin.

Lukiossamme on ollut käynnissä monia mielenkiintoisia kehittämishankkeita. Studiotekniikkaan liittyvä hanke tarjosi lukiolaisille kurssin ja ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua studiotyöskentelyyn. Kurssilaiset vierailivat keväällä jopa Helsingissä ammattistudiolla, jossa he saivat äänittää ja miksata oman kurssin aikana luomansa kappaleen. Aikamatkaaja, Opetushallituksen rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishankeemme saatiin maaliin tänä keväänä. Modernien opetustaulujen qr-koodien takaa avautuu elämyksellisiä maailmoja antiikista 1900-luvulle. Taulusarjassa menneen ajan tapahtumat heräävät eloon nykypäivän nuorten silmin nähtynä. Lähes kolmevuotisen koko kouluyhteisömme työn tuloksia on saatu ihailla kaupunginkirjastolla ja esitellä tänä keväänä ITK-päivillä Hämeenlinnassa. Taulusarjamme on nyt valmis ja vapaasti muiden Suomen koulujen hyödynnettävissä. Suururakkamme on ohi mutta Aikamatkaajamme voi jatkaa matkaansa koulumme kurssitarjonnassa yhtenä uuden opetussuunnitelman mukaisista teemakursseista.

Sastamalan nuoret ovat osaavia ja aktiivisia. Lukiomme oppilaskunta ohjasi tämän vuoden talkootyövarat vanhusten hyväksi. Hopun palvelukeskus sai 2 200 euron lahjoituksen. Oppilaskuntamme on myös vuoden aikana järjestänyt monia kouluarkea piristäneitä hetkiä. Oppilaskunta-aktiiveille kuuluu kiitos lukuvuoden alun ryhmäytymispäivästä, jonka aikana kisailtiin mm. paintballissa, kuplajalkapallossa ja frisbeegolfissa.

Verkostolukion aika on ollut vilkasta yhdessä oppimisen aikaa vuodesta 2009 lähtien. Työ alkoi käytänteiden ja koulupäivän aikataulujen yhteensovittamisella. Yhteistyössä kolmen Sastamalan lukion kanssa loimme vuosien varrella koko Suomen mittakaavassakin laajan kurssitarjonnan ja mallin verkostomaiselle yhteistyölle opetuksen toteuttamisessa. Aineryhmätoiminta ja suunnitelmallinen opettajien täydennyskoulutus loivat pohjan yhteistyölle. Toteutimme yhdessä myös lukuisia teemapäiviä ja kehittämishankkeita. Verkostolukio loi osaltaan mallia aidon yhteistyön viriämiselle ja yhteisön eheytymiselle kuntaliitosten jälkeen.

Nyt Sastamalan verkostolukio on tullut tiensä päähän. Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia-lukion tämän lukuvuoden päättyessä. Sastamalan lukiotoiminta keskitetään Vammalan lukioon elokuusta 2016 lähtien. Painopisteenä kuluneena lukuvuonna on ollut lukioverkkomuutokseen valmistautuminen. On pohdittu henkilöstön sijoittelua, opinto-ohjausta, koulukuljetuksia sekä muutoksessa tukemista. Yhdistymisprosessia varten perustettiin henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät. Valtaosa henkilöstöstä pystyttiin sijoittamaan ensisijaisen toiveensa mukaisesti. Tulevana lukuvuonna Sastamalan pienistä lukioista siirtyy viisi opettajaa Vammalan lukioon. Apulaisrehtorimme Ilkka Naatula siirtyy matematiikan lehtorin tehtävään ja apulaisrehtorin työtä meillä jatkaa Leeni Kirvesmäki Äetsän Sarkia-lukiosta. Toivotamme työyhteisöömme siirtyvät uudet kollegat lämpimästi tervetulleiksi!

Tänä keväänä opiskelijoille suunnatussa lukion toimintaa mittaavassa kyselyssä saimme kiitosta opettajien ammattitaidosta, opiskelutilojen viihtyisyydestä ja toimivuudesta. Saimme myös kiitosta hyvästä ja oppimiseen innostavasta ilmapiiristä. Hyvän työilmapiirin eteen on tänä lukuvuonna tehty työtä kaikilla rintamilla. Hyvä työyhteisö ei ole itsestäänselvyys vaan sen ylläpitämisestä olemme kaikki vastuussa. Kiitos lukiomme opiskelijoille ja koko henkilöstölle kuluneesta lukuvuodesta!  Pidetään yhdessä huolta siitä, että Vammalan lukiossa on jatkossakin hyvä oppia sekä yksin että yhdessä.

Haluan kiittää kuluneesta lukuvuodesta myös kaikkia tukijoitamme ja yhteistyökumppanejamme!  Kevään ylioppilaskirjoituksissa saavutimme koko maan lukiovertailuissa lähihistoriamme parhaan tuloksen. STT:n vertailussa, jossa huomioidaan ylioppilaskokeiden tulosten lisäksi lähtötaso sijoituksemme oli noin 400 lukion joukossa peräti 53. Tämän kevään yhteishaku osoitti jälleen, että Sastamalan lukiokoulutus on vetovoimainen. Ensisijaisia hakijoita lukioomme oli peräti 135 ja kokonaisopiskelijamäärämme ensi syksynä nousee lähes sadalla opiskelijalla. Tästä syntyy sopivasti sykettä tulevaan lukuvuoteen.
                                                 Kuvat: Markku Mäkinen


keskiviikko 10. kesäkuuta 2015

Tulevaisuutta takomassa


 

Kuluneena lukuvuonna vietimme kunniakkaan opinahjomme, Vammalan lukion, 110-vuotisjuhlaa. Juhlavuosi sai muistorikkaan alun heti toisena koulupäivänä elokuussa, kun teimme opintoretken Unescon maailmanperintökohteisiin Raumalle ja Sammallahdenmäelle.

Tyrvään Suomalainen Yhteiskoulu aloitti toimintansa syksyllä 1904. Vuonna 1911 oppilaitoksemme oli Satakunnan ensimmäinen yliopistoon johtava maaseutukoulu, joka toimi aluksi yksityisenä oppikouluna. Vuodesta 1955 vuoteen 1973 koulun ylläpitäjänä oli valtio, ja sen jälkeen lukio on kuulunut kunnan koululaitokseen. Siitä se lähti ja tässä ollaan.  

Olemme kulkeneet hienon matkan. Sanotaan, että historia toistaa itseään. Koulumme historiikkiin on kirjattu toiminnan alkuvuosilta huolenaiheet maaseutukoulujen valtionavun saamisesta sekä epävarmuus opetussuunnitelman vaihdoksesta. Kuluneena lukuvuonna muutosuhat realisoituivat toisen asteen koulutuksenjärjestäjien kohdalla, kun varauduimme uusien järjestämislupien hakemiseen ja valtionosuusrahoituksen perusteiden muutoksiin. Suomen toisen asteen koulutus sai hengähdystauon, kun lakiesityksiä ei hyväksytty eduskunnassa.

Kaikki Suomen toisen asteen koulutuksen järjestäjät ovat pohtineet kantokykyään ja tulevaisuuttaan. Vaihtoehtoisina Sastamalan lukiokoulutuksen tulevaisuusmalleina on esitetty ammatillista koulutuskuntayhtymää tai lukiokoulutuksen järjestäjien verkostoitumista. Kuluneena lukuvuonna Pirkanmaan liitto on laatinut selvitystä siitä, voitaisiinko Saskyn toiminta-alueen lukiokoulutuksen järjestämisluvat siirtää Sastamalan koulutuskuntayhtymälle. Olemme myös käyneet lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyöneuvotteluja Huittisten ja Punkalaitumen kuntien kanssa. Uskon, että Sastamalassa ymmärretään lukiokoulutuksen arvo ja halutaan jatkossakin turvata parhaat mahdolliset olosuhteet lukiokoulutuksen kehittämiselle.

Paikallisesti lukioverkkoa on selvitetty jo vuodesta 2012. Huhtikuussa saimme lopulta pisteen selvitystyölle ja Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia-lukion elokuussa 2016. Mouhijärvelle ja Äetsään ei enää oteta uusia opiskelijoita tulevana syksynä. Nykyisille pienten lukioiden opiskelijoille taataan joustava siirtyminen Vammalan lukioon 1.8.2016 alkaen. Opiskelijoiden joustavaa siirtymistä Vammalan lukioon tuetaan yksilöllisellä opintojen ohjauksella ja erillisellä yhteisöllisyyttä korostavalla ohjelmalla.


Pienten lukioiden lopetuspäätös tekee kipeää mutta muutos on myös aina mahdollisuus. Verkostolukiomalli mahdollisti pienten lukioiden toiminnan kuuden vuoden ajan. Yhteisen opetustarjonnan avulla Sastamalan kaikkien lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös sellaisia oppiaineita, joihin kotilukiossa ei syntyisi ryhmiä vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Samanaikais- ja verkkokurssitarjontamme on ollut mittavaa kansallisestikin tarkasteltuna. Tosiasia kuitenkin on ettei ikäluokkien kehitys lupaa kasvupotentiaalia toisen asteen koulutukseen Sastamalassa. Toinen merkittävä perustelu yhdistymiselle ovat jo toteutuneet  valtiovallan toisen asteen koulutuksen yksikköhintojen leikkaukset. On järkevää koota resurssit ja rakentaa yksi laadukas lukioyksikkö Sastamalaan. Tämän kevään yhteishaku osoitti, että Vammalan lukio on vetovoimainen. Ensisijaisia hakijoita lukioomme oli yli sata. Päätös muuttaa salibandylinja eri lajien harjoittelun mahdollistavaksi urheilulinjaksi osoittautui onnistuneeksi. Kaikki aloituspaikat saadaan täytettyä.

 
Kuluneena lukuvuonna olemme eläneet lukiokoulutuksen historiallisesti suurimpien muutosten aikaa. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat. Niiden mukaiseen opetukseen siirrytään syksyllä 2016. Ylioppilastutkinto sähköistyy. Ensimmäiset sähköiset kokeet suoritetaan syksyllä 2016 ja koko tutkinto suoritetaan sähköisesti keväällä 2019. Sastamalan lukioissa sähköistä koejärjestelmää testailtiin jo kuluneena lukuvuonna kahdessa viimeisessä jaksossa. Koeviikoilta kerätty palaute on ollut rohkaisevaa. Kokeiluja jatketaan laajemmassa mittakaavassa tulevana lukuvuonna. Vammalan lukio on valmis siirtymään sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ilman paniikkia. Muutos tuntuu hallitulta, kiitos ajoissa aloitetun kehittämistyön ja onnistuneen kehityksen annostelun.

Opettajat ovat kouluttautuneet ahkerasti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä ja Sastamalan lukiokoulutus on eturintamassa uusien oppimisympäristöjen kehittämistyössä. Aikamatkaajaa, Opetushallituksen rahoittamaa oppimisympäristöjen kehittämishankettamme, työstettiin eteenpäin koko koulun voimin kahtena teemapäivänä ja työn jälkeä on saatu ihastella ja esitellä muun muassa tänä keväänä ITK-päivillä Hämeenlinnassa. Qr-koodien takaa avautuu rikastettuja maailmoja ja menneen ajan tapahtumat heräävät eloon nykypäivän nuortemme silmin nähtynä. Ilmiöpohjainen opiskelu tuotantotiimeissä valmentaa suoraan työelämän tarpeisiin. Teknologia avaa meille uusia näkymiä oppimisen tukemiseen, luovuuden kehittämiseen ja yhteiseen tekemiseen. Se ei kuitenkaan ole ratkaisu ihmisenä kasvamiseen ja uuden oppimiseen vaan siihen tarvitaan toisia ihmisiä, vanhemmista opettajiin ja kavereihin.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan elokuussa 2014. Laki toi mukanaan aiempaa enemmän velvoitteita ja entistä tarkempaa dokumentointia. Vuoden 2015 alusta saimme lukioiden opiskeluhuoltoon suuren parannuksen, kun kauan odotettu toisen asteen koulupsykologi Terhi Tuomisto aloitti tehtävässään. Näin saimme palvelumme siltäosin lakisääteiselle tasolle.

Vammalan lukio on tunnettu vilkkaasta kansainvälisestä toiminnasta. Kuluneen lukuvuoden aikana opiskelijaryhmämme ovat vierailleet Cernin tutkimuskeskuksessa Sveitsissä sekä Pietarissa tutustumassa venäjän kieleen ja kulttuuriin. Kevätkaudella toisen kotimaisen kielen ryhmissä vieraili ahvenanmaalainen vuoden kokki Michael Björklund. Oleellinen osa kansainvälistä toimintaamme on myös aktiivisen Vammalan Rotary-klubin koordinoima vaihto-oppilastoiminta. Tänä lukuvuonna meillä oli ilo vastaanottaa vaihto-oppilaiksi peräti kolme nuorta: Samuel Lissner Australiasta, Pedro dos Santos Feitosa Brasiliasta ja Giulia Piras Italiasta. Meiltä puolestaan opiskelijavaihtoon maailmalle lähti kaksi opiskelijaa.

Lukiomme kannatusyhdistys on tukenut toimintaamme ja ollut korvaamaton apu 110-v juhlamme järjestämisessä. Kannatusyhdistyksen kautta saimme myös tänä keväänä laulaa muistojen lauluja ja tukea Sepänkotien ja Selännekodin toimintaa ohjelmallisen iltapäivän merkeissä. Lämmin kiitos kannatusyhdistyksemme idearikkaalle puheenjohtajalle ja innokkaalle jäsenistölle. Tukenne lukiomme toiminnalle on elintärkeä!

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta myös oppilaskunnallemme ja topakalle oppilaskunnan hallitukselle! Järjestitte kouluvuoden aikana monia mukavia arkeamme piristäneitä tapahtumia. Marraskuussa lukiollamme oli jopa joulumyyjäiset ja kirpputori. Kevätkauden nuorisovaalit ja lukiomme eduskuntavaalivaalipaneeli aktivoivat lukiolaisemme ottamaan kantaa ja tenttaamaan ehdokkaita. Sastamalan nuoret ovat aktiivisia ja aikaansaavia. Sen varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Tänä keväänä opiskelijoille suunnatussa lukion toimintaa mittaavassa kyselyssä saimme kiitosta opiskelutilojen viihtyisyydestä ja asianmukaisesta varustelusta. Opiskelijat kokivat saaneensa myönteistä kannustusta. Saimme myös verrokkikuntia enemmän kiitosta hyvästä ja oppimiseen innostavasta ilmapiiristä. Parannettavaa opiskelijapalautteen mukaan vielä löytyy opinto-ohjauksen saatavuudessa sekä siinä, ettei kuraattoripalvelua ole lainkaan saatavilla. Kiitos laadukkaista oppimistuloksista ja hyvästä yhteishengestä kuuluu koko henkilöstöllemme ja opiskelijoillemme. Ihan jokaiselle täällä opiskelevalle ja työtään tekevälle. Haluan kiittää kuluneesta lukuvuodesta myös kaikkia tukijoitamme ja  yhteistyökumppanejamme.

Sastamalan lukioilla on edessä muutosten aika. Yksin tekemisen aika on ohi – niin koulussa, korkeakoulussa kuin laajemminkin työelämässä. Ollaan kriittisen avoimia uudelle, kuten olemme tehneet viimeisen 110 vuoden aikana. Taotaan yhdessä Sastamalaan lukio, jossa on sopivasti sykettä, ilo opiskella ja tehdä työtä.

Innostusta ja oppimisen iloa tulevaan lukuvuoteen!

 

maanantai 8. joulukuuta 2014

Vammalan lukio - hengen viljelyä ja viisauden rakkautta vuodesta 1904


Tyrvään Suomalainen Yhteiskoulu aloitti toimintansa syksyllä 1904 kauppias Tuomiston talossa. Näin tyrvääläiset saivat senaatin luvalla oman oppikoulunsa Rautaveden rannalle. Vuonna 1908 valmistui ensimmäinen oma hirsinen koulurakennus, joka tuhoutui tulipalossa vuonna 1920. Uusi koulutalo vihittiin käyttöön vuonna 1921 mutta oppilasmäärän kasvaessa se kävi pian ahtaaksi. Koulutaloa laajennettiin vuosina 1928 ja 1954. Punatiilisen lisärakennuksen valmistuessa vuonna 1962 oppilasmäärä oli kohonnut peräti 947:ään. Tyrvään yhteiskoulu oli vuonna 1911 Satakunnan ensimmäinen yliopistoon johtava maaseutukoulu, joka toimi aluksi yksityisenä oppikouluna. Vuodesta 1955 vuoteen 1973 koulun ylläpitäjänä oli valtio ja sen jälkeen lukio on kuulunut kunnan koululaitokseen.  

Koulumme historiikkiin on kirjattu toiminnan alkuvuosilta huolenaiheet maaseutukoulujen valtionavun saamisesta sekä epävarmuus opetussuunnitelman vaihdoksesta. Voimme siis jälleen kerran todeta historian toistavan itseään.  Lukiokoulutus Suomessa on parhaillaan suuremmassa muutoksessa kuin koskaan aikaisemmin. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet uudistuvat. Niiden mukaiseen opetukseen siirrytään syksyllä 2016. Ylioppilastutkinto sähköistyy. Ensimmäiset sähköiset kokeet suoritetaan syksyllä 2016 ja koko tutkinto suoritetaan sähköisesti keväällä 2019.

Ilmassa on myös muutosuhkia. Toisen asteen koulutuksen uudet järjestämisluvat ja valtionosuusrahoituksen perusteet astuvat voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Vaihtoehtoisina Sastamalan lukiokoulutuksen tulevaisuusmalleina on esitetty ammatillista koulutuskuntayhtymää tai lukiokoulutuksen järjestäjien verkostoitumista. Selvitystyö on käynnissä. Uskon, että Sastamalassa ymmärretään lukiokoulutuksen arvo ja halutaan jatkossakin turvata parhaat mahdolliset olosuhteet lukiokoulutuksen kehittämiselle.

Vammalan lukio voi katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Lukiomme on tunnettu vilkkaasta kansainvälisestä toiminnasta sekä laadukkaasta opetuksesta, josta kertovat maan keskiarvoa paremmat ylioppilastutkintotulokset. Olemme myös olleet eturintamassa kehittämässä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Verkko- ja samanaikaisopetustarjontamme on kansallisestikin katsottuna mittava. Tästä kiitos kaikille lukiossamme työtä tekeville ja opiskeleville! Pidetään yhdessä huoli siitä, että lukiostamme valmistuu jatkossakin Suomen tulevaisuuden tekijöitä.

lauantai 31. toukokuuta 2014

Muutosten tuulissa ja innostavan lukuvuoden 2013–2014 päättyessä


Lukiokoulutuksessa eletään suurten muutosten aikaa. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet uudistuvat. Niiden mukaiseen opetukseen siirrytään syksyllä 2016. Opetussuunnitelma mallintaa sitä, millaista osaamista muuttuva maailma nuorilta edellyttää.  Suunnitelmatyössä on pohdittava huolella tulevaisuuden koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa, jossa opettajan rooli on muuttumassa entistä enemmän tiedon jakajasta innostajaksi ja mahdollisuuksien avaajaksi.  Tuleva tuntijako saattaa jo sisältää oppiainerajat ylittäviä projektiluontoisia teemaopintoja, jotka tiivistävät eri oppiaineiden yhteistyötä ja avaavat lukiota ympäröivään yhteiskuntaan.

Ilmassa on myös muutosuhkia - valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille 2015 – 2018 on esitetty, että toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat uudistetaan vuoden 2017 alusta lukien niin, että oppilaitosverkko tehostuu. Joissakin kaavailuissa on jopa esitetty, että lukiokoulutuksen järjestämisluvan saaminen vaatisi vähintään 500 opiskelijaa. Tämä aiheuttaisi monille kunnille suuria haasteita saada opettajanvirkojen opetusvelvollisuus täyteen. Vaihtoehtoisina Sastamalan lukiokoulutuksen tulevaisuusmalleina on esitetty ammatillista koulutuskuntayhtymää tai lukiokoulutuksen järjestäjien verkostoitumista. Selvitystyö käynnistynee tulevan lukuvuoden aikana. Uskon vakaasti siihen, että Sastamalassa ymmärretään lukiokoulutuksen arvo ja halutaan jatkossakin turvata parhaat mahdolliset olosuhteet lukiokoulutuksen kehittämiselle.

Yhteiskunnan digitalisaation myötä on noussut tarve perinteisenä pidetyn lukiokoulutuksen digitalisaatioon - tietoteknologian käyttöön oppimisessa ja osaamisen arvioinnissa. Ylioppilastutkinto sähköistyy. Ensimmäiset sähköiset kokeet suoritetaan syksyllä 2016 ja koko tutkinto suoritetaan sähköisesti keväällä 2019. Yliopistoissa sähköisiä tenttejä verkossa ja tenttiakvaarioissa on hyödynnetty jo pitkään. Myös lukiokoulutuksessa mallinnetaan erilaisia sähköisiä koekäytänteitä osaamisen arvioinnin monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi. Tässä mielessä olemme astumassa uuteen aikaan, jossa arviointikäytänteitä on kehitettävä uudella tavalla. Digitaalisen oppimisen ja pedagogiikan edistämiseksi Opetushallitus on käynnistänyt kansallisen koulutuksen pilvipalveluiden suunnittelun. Koulutuspilven avulla varmistetaan kansalliseksi tavoitteeksi asetetun ”Suomi - maailman osaavin kansa vuonna 2020” -tavoitteen toteutumista.

Sastamalan lukiokoulutus on pysytellyt ajan hermolla ja on kansallisestikin katsoen ajantasainen sähköisten oppimateriaalien käytössä. Kuluvan lukuvuoden aikana Sastamalan lukioissa otettiin käyttöön Mobie Oy:n OnEdu-palvelu, joka mahdollistaa kertakirjautumisperiaatteella sekä opettajan että opiskelijoiden pääsyn sähköisiin oppimateriaaleihin sekä niiden muokkaamisen. Myös verkkosivustomme on uusittu ja opinto-oppaamme on julkaistu kaikkiin päätelaitteisiin skaalautuvana verkkoversiona. Opettajakunta on kouluttautunut ahkerasti tvt:n opetuskäytössä ja työmme tukena ovat osaavat opiskelijat. Suuri kiitos järjestetystä mittavasta täydennyskoulutuksesta kuuluu yhteistyökumppaneillemme ISOverstaalle ja PAOK-hankkeelle. Lukion toisella vuosikurssilla ovat käytössä kannettavat tietokoneet ja ykkösvuosikurssi tekee työtä tablet-laitteilla. Tulevana syksynä kaikille lukiolaisillamme on käytössään henkilökohtainen päätelaite. Ensi syksynä lukiotiensä aloittavat ovat myös ensimmäinen ikäluokka, joka suorittaa ylioppilastutkintonsa osittain sähköisesti.

Kuluneena lukuvuonna saimme rahoitusta useille mielenkiintoiselle projektille. Verkostolukion yhteisenä oppimisympäristöjen kehittämishankkeena alkoi syksyllä 2013 kaksivuotinen Opetushallituksen rahoittama Aikamatkaaja-hanke. Sen tavoitteena on tuottaa lukion tieto- ja taideaineiden oppimäärää havainnollistava aikajana, jossa kuvataan lukion oppiaineissa esille tulevia tieteen ja taiteen alan merkkihenkilöitä, keksintöjä sekä teoksia. Olemme todella tarttuneet tekemiseen. Aikajanalla yhdistyvät kuvainformaatio ja lisätyn todellisuuden sekä QR-koodien avulla rikastettava sisältö. Näin helpottuu yhtenäisen kuvan muodostaminen eri oppiaineiden ajoittain hieman sirpaleisenkin tiedon pohjalta. Konkreettisena hanketuotoksena syntyy opetustauluja ja niihin liittyvää sähköistä opetusmateriaalia, jossa sovelletaan tutkivaa oppimista. Kehittämistyö on lähtenyt aktiivisesti liikkeelle, ja hankkeen pilottitaulua esiteltiin jo huhtikuussa valtakunnallisilla ITK-päivillä Hämeenlinnassa.

Vammalan lukio on tunnettu vilkkaasta kansainvälisestä toiminnasta. Kaksivuotinen maahanmuuttajien asemaan Euroopassa keskittynyt Comenius-hankkeemme päättyy tänä keväänä. Kuluneena lukuvuonna opiskelijaryhmämme vierailivat Skotlannissa, Italiassa ja Espanjassa. Kansainvälinen toiminta tarjoaa nuorillemme huikean mahdollisuuden perehtyä hieman pintaa syvemmin eri kulttuureihin sekä kokeilla omien siipien ja kielitaidon kantavuutta. Saattaapa tätä kautta syntyä sivutuotteena vaikka elinikäisiä ystävyyssuhteita ympäri Eurooppaa.

Opetushallituksen ja ulkoministeriön Koulut kehityskumppaneina -hanke mahdollisti helmikuussa toteutuneen opintovierailun Kilakala Secondary Schooliin ja Kigurunyembe Secondary Schooliin Morogorossa Tansaniassa. Sain olla mukana tällä unohtumattomalla opintomatkalla, joka oli samalla ensikosketukseni päiväntasaajan Afrikkaan. Vastaavaa sydämellistä vastaanottoa ja tansanialaisten nuorten kasvoilta loistanutta aitoa oppimisen iloa en ole aiemmin saanut kokea. Toisaalta olin aidosti ylpeä omista opiskelijoistamme. Topias, Jenni ja Susanna suoriutuivat urakastaan hienosti - sen upeampia nuoria lähettiläitä ei meillä olisi voinut Suomea edustamassa olla.

Oppilaitoksemme on tehnyt mittavaa yhteistyötä kehittyvien alueiden kanssa jo 90-luvulta lähtien. Erilaisissa ulkoministeriön rahoittamissa yhteistyöprojekteissa on varusteltu mm. Kilakalan koulun sairastupaa ja hankittu kouluun ajanmukaisia opetusvälineitä. Tämänkertaisessa hankkeessa selvitimme, millaisia odotuksia nuorilla on omasta tulevaisuudestaan Suomessa ja Tansaniassa. Saimme muutaman päivän ajan elää tansanialaisten koulujen arkea ja tavata opetushenkilöstöä sekä opettajakuntaa. Haluan kiittää yhteistyökumppaneitamme Äetsän kehitysmaaseuraa ja Vammalan lukion kannatusyhdistystä tuesta hankkeemme toteutukselle. Taitava koordinointi on onnistuneen hankkeen edellytys. Hankettamme koordinoineelle lehtori Timo Niemimaalle kuuluu erityinen kiitos sydämellä ja taidolla johdetusta hankkeesta. Afrikka-teemamme jatkui vielä toukokuun alussa, kun tietokirjailija ja Afrikka-asiantuntija Juha Vakkuri saapui koulullemme kertomaan lisää matkoistaan Afrikasta.

Oleellinen osa kansainvälistä toimintaamme on myös Sastamalan aktiivinen Vammalan Rotary-klubin koordinoima vaihto-oppilastoiminta. Tänä lukuvuonna meillä on vaihto-oppilaana Samuel Lissner Australiasta. Tulevana syksynä saamme kaksi uutta vaihto-oppilasta Brasiliasta ja Italiasta.

Kulunutta lukuvuotta ovat piristäneet lukuisat tapahtumat. Marraskuussa vietimme teknologia-aiheista teemapäivää ja vierailimme Tampereella TeknologiaUra-tapahtumassa. Huhtikuussa Vammalan nuorkauppakamari kutsui opiskelijoitamme tutustumaan työelämään ja viettämään päivää johtajana. Kokemukset sekä työnantajien että opiskelijoiden puolelta olivat innostavia. Toivottavasti tapahtuma siis saa jatkoa seuraavana vuonna. Oppilaskuntamme järjesti kouluvuoden aikana iloisia hetkiä piparipäivän, tipupäivän ja munkkipäivän merkeissä. Liikenneturvallisuutta tuotiin tutuksi myös alakoululaisille oppilaskuntamme toteuttamassa heijastinpäivä-tapahtumassa. Kouluviihtyvyyttä parantamaan on ala-aulaan hankittu kauan toivottu kahviautomaatti. Tästäkin kuuluu kiitos aktiiviselle oppilaskunnallemme.

Opiskelijamme saivat kuluneena lukuvuonna todellisen kielisuihkun ja harjoittelivat käytännössä suullisen englannin tilanteita syntyperäisen kielenpuhuja Moira Taylorin johdolla hänen toimiessaan viikon ajan koulullamme apuopettajana. Kouluvuoden aikana tapahtui myös paljon toisella kotimaisella kielellä.  Syyskuussa lukiossamme vieraili islantilainen Erla Eliasdóttir ja marraskuussa Svenska nu -verkosto saapui kiertueelle Sastamalaan kolmen päivän ajaksi. Rap-artisti Jesse P piti lukiossamme kaksi työpajaa, joissa opeteltiin räppäämään ruotsiksi. Vammalan lukiossa muistettiin myös Svenska dagen, jonka aikana Pro Patria -aulassa oli mahdollisuus osallistua tietovisaan suomenruotsalaisuudesta. Opiskelijamme lähettivät myös ruotsinkielisen videotervehdyksen YouTubeen.

Kouluvuoden aikana on pohdittu tarkkaan lukuisia toimintaamme ohjaavia käytänteitä. Lukiokoulutus osana Sastamalan prosessiorganisaatiota on aloittanut prosessien kuvaamistyön. Olemme myös laatimassa tieto- ja viestintätekniikan käyttösuunnitelmaa Sastamalan koko kasvun ja kulttuurin prosessille. Suunnitelma pohjautuu kuluneena lukuvuonna valmistuneeseen Pirkanmaan toisen asteen vastaavaan suunnitelmaan. Lukiokoulutukselle on laadittu kuluneen lukuvuoden aikana myös laatukäsikirja, jonka pohjalta kehitämme omaa lukiokoulutustamme yhä laadukkaammaksi. Vuoden 2014 alusta voimaan astunut uusi lukiolaki ja opiskelijahuoltolaki viitoittavat kehittämistoimintaamme.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi viime marraskuussa kaupungillemme uuden strategian, jonka painopisteenä on asukkaiden oman elämänhallinnan vahvistaminen sekä turvallinen kasvun ja opin polku. Niitä toteuttaa vuoden 2014 aikana luotava perhepalveluverkosto, ja opiskelijahuoltopalvelumme rakennetaan osaksi tätä verkostoa. Kyseessä ei siis ole mikään uusi organisaatio, vaan nykyiset opiskelijahuollon toimijat yhdistävät voimansa, jotta pystyisimme palvelemaan entistä tehokkaammin ns. yhden luukun periaatteella. Perhepalvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on parantaa kuntalaisten elämänhallintaa laajassa yhteistyössä sekä kaupungin omien toimijoiden että myös kaupungin ja sairaanhoitopiirin, ammatillisen koulutuksen ja kolmannen sektorin kesken.

Tänä keväänä abiturienteille suunnatussa lukion toimintaa mittaavassa kyselyssä saimme kiitosta hyvästä ja oppimiseen innostavasta ilmapiiristä. Verrokkikuntien lukiokoulutukseen verrattuna Sastamalan lukiolaiset kokivat saaneensa keskimääräistä paremmat valmiudet jatko-opintoihin. Abiturienttimme kokivat myös oppineensa verrokkiryhmää enemmän tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja. Sastamalan lukiolaiset kokivat myös itsetuntemuksensa ja innostuksensa oppimiseen lisääntyneen keskivertoa enemmän. Opetustilat todettiin toimiviksi, mutta opiskelijahuollon palveluissa on Sastamalassa vielä kehittämisen varaa. Tällä hetkellä koulupsykologipalvelun ja ns. matalan kynnyksen palveluiden saatavuus vaativat tulevina työvuosina merkittävää panostusta.

Verkostolukiolla ja Vammalan lukiolla on jälleen takana tapahtumarikas, mielenkiintoinen ja tuloksekas kouluvuosi. Haluan kiittää koko henkilöstöämme hyvin tehdystä työstä!  Suurkiitos myös mukaville opiskelijoillemme – te puhallatte hengen työhömme!  Hieno kouluyhteisömme tarvitsee meitä kaikkia voidakseen hyvin.

Lisäksi haluan kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti toimintaamme tukeneita rahoituslaitoksia, nuorkauppakamaria, lukiomme kannatusyhdistystä, kaupunkimme luottamushenkilöitä ja Sastamalan koulutuskuntayhtymää kuluneesta lukuvuodesta. Onnea kaikille kevään uusille valkolakeille! Kotiseutunne ja kotilukionne ovat antaneet teille juuret – vankan perustan, jonka turvin ponnistaa pitkälle. Uskokaa itseenne ja unelmiinne – siivet kyllä kantavat.

Tulevana syksynä Vammalan lukio juhlii 110-vuotista taivaltaan. Juhlimme kunniakasta opinahjoamme ja 20 vuotta täyttävää kannatusyhdistystämme itsenäisyyspäivän aattona 5.12. Tervetuloa joukolla mukaan iloiseen juhlaan! Luvassa on jälleen ikimuistoisia kohtaamisia.

Virkistävää ja varmasti ansaittua kesälomaa!

torstai 13. kesäkuuta 2013

Lukuvuoden 2012-2013 päättyessä


Kevään 2013 ylioppilaamme (Kuva: Studio -86)
Kotikaupunkimme Sastamala juhlii 710-vuotista historiaansa. Ensimmäinen maininta Sastamalasta on kuningas Birgerin kirjeessä 1. kesäkuuta 1303. Samaisena päivänä, 1. kesäkuuta, kuluvana vuonna saimme lakittaa Vammalan lukiossa kevään uudet ylioppilaat. Takana on huikean vilkas ja värikäs kouluvuosi.
Lukuvuotemme kohokohtia lakkiaisjuhlien, penkkareiden ja vanhojen päivän lisäksi olivat monet arkeamme piristäneet vierailut sekä teemapäivät. Aihekokonaisuustiimimme suunnitteli pieteetillä mielenkiintoisia tapahtumia kouluvuoden varrelle. Lokakuussa vietimme vesi-aiheista teemapäivää. Kemiran viestintäpäällikkö vieraili koulullamme ja päivän ryhmätöissä pohdittiin vesijalanjälkeämme sekä mitä jokainen meistä voisi tehdä sen pienentämiseksi. Kestävän kehityksen lisäksi toinen lukuvuottamme värittänyt aihekokonaisuus oli kansainvälisyys ja kulttuuri-identiteetti. Kansainvälisyys näkyikin arjessamme erilaisten tapahtumien muodossa sangen monipuolisesti. Lokakuussa saimme nauttia jo perinteeksi muodostuneen englantilaisen tarinankertoja Nick Hennessyn vierailusta koulullamme. Joulukuussa vietimme Lucian päivää. Lukiomme opiskelija Enni Uotila valittiin Sastamalan ensimmäiseksi Lucia-neidoksi. Lucia-kulkue juhlisti meidänkin koulullamme joulunajan alkua. Lisää pohjoismaalaista väriä saatiin, kun Svenska nu -verkoston Petra Bergström piti koulullamme maaliskuussa innostavan ruotsinkielisen sarjakuvatyöpajan. Aktiivinen oppilaskuntamme ilahdutti lukuvuoden aikana myös järjestämällä hengähdyshetkiä. Lämmin kiitos aktiivisille opiskelijoillemme mukavista tuokioista vuoden varrella! Kiitoksen ja erityismaininnan ansaitsee myös vireä lukion kannatusyhdistyksemme tuestaan lukiolaistemme opintoretkille ja talven pimeyttä torjuneille Kaamoskarkeloille.

Lukuvuoden aikana toteutettiin hankerahoituksella Vammalan lukion historian merkittävin määrä kansainvälisiä opintomatkoja. Luonnontieteiden opintoryhmät vierailivat Saksan Hiedelbergissä  sekä Sveitsissä Cernissä. Kuluvan lukuvuoden aikana saimme puolestaan itse isännöidä Comenius-kumppaneidemme vierailua tänne Sastamalaan. Saimme vieraiksemme opiskelijoita ja opettajia viidestä eri maasta: Saksasta, Virosta, Skotlannista, Espanjasta sekä Italiasta. Meidän opiskelijaryhmämme vierailivat lukuvuoden aikana Virossa sekä Saksassa. Vammalan lukio on todellakin ansioitunut kansainvälisessä toiminnassa. Tämä on seikka, josta meidän kannattaa olla ylpeitä ja sen varaan voimme rakentaa tulevaisuudessakin. Tänä keväänä olemme hakeneet Opetushallitukselta avustusta tulevana lukuvuonna toteutettavalle Pietariin suuntautuvalle opintomatkalle. Toukokuussa saimme myös iloksemme tiedon, että olemme saaneet Opetushallituksen tuen ensi lukuvuodeksi suunnitellulle yhteistyöprojektille ja opintomatkalle Tansaniaan. Aivan erityinen kiitos kaikille kansainvälisessä toiminnassa omalla työpanoksellaan mukana olleille laadukkaasti tehdystä työstä!

Vaihto-oppilastoiminnalla on Vammalan lukiossa pitkät perinteet. Tänä lukuvuonna kaikkiaan kuusi opiskelijaamme oli eripituisissa oppilasvaihdoissa. Yhdysvaltalainen Johannes Arnold on ollut tämän lukuvuoden vaihto-oppilaana koulussamme. Lämmin kiitos sinulle Johannes siitä, että olet valoisalla luonteellasi ja aktiivisuudellasi ollut mukana rakentamassa koulustamme entistäkin mukavampaa paikkaa opiskella ja tehdä työtä! Kiitos myös paikallisille Rotary-järjestöille mallikkaasti ja aktiivisesti hoidetusta vaihto-oppilastoiminnasta! Tukenne on mahdollistanut monelle nuorelle unohtumattomia elämyksiä eri puolilla maailmaa.

Kuluvan vuoden aikana on toimeenpantu monia toisen asteen koulutukseen kohdistuvia uudistuksia. Vuoden alusta voimaan astunut nuorten yhteiskuntatakuu kannustaa eri alojen toimijoita lisäämään yhteistyötä. Estämällä nuorten syrjäytymistä varhaisella tuella lisäämme nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa sekä varmistamme, että meillä on osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa. Etsivä nuorisotyö osana nuorisotakuuta on osoittautunut toimivaksi myös meillä Sastamalassa. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa ja tukea nuorta saamaan tarvitsemansa palvelut ja siten edistää nuoren kasvua, itsenäistymistä ja pääsyä koulutukseen ja työhön. Opiskelijan elämä voi olla raskasta, kun joka suunnasta tulee vaatimuksia eikä omaa aikaa tunnu aina löytyvän riittävästi. Ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa, ja lukiomme tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden keskustella ongelmistaan ammattilaisen kanssa joko kasvokkain tai netin välityksellä. Opiskelijoittemme tukena ovat tänä lukuvuonna olleet sekä koulupsykologin että ns. matalan kynnyksen verkkopsykologipalvelut.

Ylioppilastutkintolautakunta julkisti toukokuussa ylioppilastutkinnon sähköistämisen aikataulun. Tieto- ja viestintätekniikan asteittainen käyttöönotto ylioppilastutkinnossa aloitetaan syksyllä 2016 kolmesta oppiaineesta. Koko tutkinnon on tarkoitus olla sähköinen keväällä 2019.

Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtajan Daniel Sazonovin mukaan ”Ylioppilastutkinnon  sähköistäminen tarjoaa lukioille oivan mahdollisuuden kirkastaa pölyttynyttä profiiliaan. Tämä edellyttää oppimisympäristöjen päivittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan ottamista mielekkääksi osaksi kaikkien aineiden opetusta ja opiskelua. Töihin on ryhdyttävä heti, sillä jo ensi syksynä lukiotiensä aloittavista opiskelijoista osa suorittaa osan tutkinnostaan sähköisesti.” Tutkinnon sähköistäminen tuo toki mukanaan monenlaisia haasteita mukaan lukien laitteistoon, tietoliikenneyhteyksiin ja tietoturvaan liittyvät kysymykset.

Sastamalan lukiot ovat vahvassa nousukiidossa kohti sähköistä ylioppilastutkintoa. Valmiutemme sähköiseen tutkintoon ja tvt:n opetuskäyttöön ovat jopa keskimääräistä paremmat. Joulukuussa 2012 päättyneen Opetushallituksen rahoittaman tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hankkeen avulla kaikkiin lukiokiinteistöihin rakennettiin toimivat langattomat verkot. Sekä opetushenkilöstö että opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet saivat käyttöönsä kannettavat tietokoneet. Lukiolaisten kasvoilta hehkui innostus saada ikioma tietokone. Pikkuhiljaa konetta on opittu myös kunnioittamaan opiskelun välineenä. Paikallisten rahoituslaitosten (Vammalan seudun osuuspankki, Huittisten seudun säästöpankki sekä Suodenniemen säästöpankki) kanssa solmimamme yhteistyösopimus avustaa tvt-hankintojamme kolmen vuoden ajan. Rahoituslaitosten sekä kaupunkimme tuella voimme tarjota tulevana syksynä opintonsa aloittavien käyttöön tablet-koneet.

Opettajakuntamme on kouluttautunut ahkerasti tvtn:n opetuskäyttöön. Verkostolukiomme tukee kollegavalmennusta ja opettajien toimimista vertaisvalmentajina. Lähes koko opetushenkilöstö on suorittanut Suomen eOppimiskeskuksen tarjoaman 5 opintopisteen täydennyskoulutuksen, jossa perehdytään syvällisesti tvt:n hyödyntämiseen omassa opetustyössä. Lisäksi olemme aktiivisesti hyödyntäneet PAOK-hankkeen ja ISOverstaan tarjoamaa koulutustarjontaa.

Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa opiskelun myös elämän erityistilanteissa. Eräs lukiomme opiskelija vietti puoli vuotta oppilasvaihdossa Etelä-Koreassa ja suoritti opintojaan verkko-opiskellen sekä ollen läsnä virtuaalisesti oppitunneilla. Tämän mahdollistavat lukiosamme käytössä olevat kolme virtuaaliluokkaa, joissa opetus voidaan myös haluttaessa tallentaa opiskelijan myöhemmin seurattavaksi.

STT:n joulukuussa 2012 julkistamassa lukiovertailussa pyrittiin määrittämään, kuinka paljon opintomenestys koheni lukion päättövaiheessa verrattuna lukioon sisääntulokeskiarvoon.  Lähtötasoa verrattiin vuoden 2012 pakollisten aineiden lukiokohtaisiin yo-tuloksiin. STT:n vertailun mukaan suomalaislukioiden erot ovat hyvin pieniä mutta opiskelijoiden lähtötaso vaikuttaa huomattavasti ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen. Tilastollisesti ottaen jopa 40% menestymisestä selittyy opiskelijoiden lähtötasolla. Vammalan lukio sijoittui tässä vertailussa mainiosti. Sijoituksemme lähes 400 lukion joukossa keväällä 12012 oli 129. Juuri julkistetussa tämän kevään vertailussa sijoituksemme oli vieläkin parempi – 115. Lukioiden "paremmuusjärjestys" todellakin muuttuu kun otetaan huomioon oppilaiden lähtötaso. Järjestyksen muuttuminen osoittaa, että on kyseenalaista julkaista yksiulotteisia paremmuuslistauksia.

Sastamala voi olla ylpeä laadukkaasta ja ajanmukaisesta lukiokoulutuksestaan! Verkostolukion yhteinen opetustarjonta moderneine ratkaisuineen tarjoaa opiskelijoille peräti 32 samanaikaisopetuksena ja 9 verkko-opetuksena tarjottavaa kurssia. Tämä on merkittävä määrä valtakunnallisestikin tarkasteltuna. Verkostoyhteistyöllä varmistetaan opetuksen laatu ja parannetaan kustannustehokkuutta. Yhteisen opetustarjonnan avulla on mahdollistettu tasa-arvoiset koulutuspalvelut koko kunnan alueella. Näin pientenkin lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus valita vieraita kieliä ja reaaliaineiden syventäviä kursseja, joissa omaan lukioon ei syntyisi erillistä opetusryhmää. Pyrimme myös aktiivisesti verkottumaan talousalueen muiden toimijoiden kanssa. Samanaikais- ja verkko-opetustarjontamme on myös lähikuntien lukioiden käytettävissä. Opetustarjontayhteistyö Punkalaitumen ja Huittisten Lauttakylän lukioiden kanssa jatkuu tulevanakin lukuvuonna.

Kuluvan lukuvuoden työtä sävytti osaltaan vuodenvaihteessa valmistunut lukioverkkoselvitys, jonka jälkimainingit varmasti tuntuvat yhä. Kaupunginvaltuusto myönsi verkostolukiolle jatkoaikaa, josta olemme kiitollisia. Epätietoisuus valtionosuusrahoituksen tulevaisuudesta leijuu kuitenkin yhä ilmassa. Toista yhtä raskasta työvuotta en minäkään uraltani muista. Mutta me selvisimme siitä yhdessä. Usko Sastamalan lukiokoulutukseen on vankka. Meillä Sastamalassa on tietoa, taitoa ja tahtoa kehittää lukiokoulutustamme ja ammatillista toisen asteen koulutusta yhteistyössä entistäkin paremmaksi. Yhteistyöllä ja vaalimalla jakamisen kulttuuria pääsemme aina parempiin tuloksiin.

Lämmin kiitos henkilöstöllemme, opiskelijakunnallemme ja kaikille yhteistyökumppaneillemme kuluneesta työvuodesta! Olette suhtautuneet uteliaasti ja innostuksella kaikkeen uuteen ja haastavaan. Rentouttavaa ja hyvin ansaittua kesälomaa!

 

perjantai 8. kesäkuuta 2012

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta!

Koulutuksen ja tutkimuksen valtakunnallisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on kohottaa väestön osaamistasoa ja tehdä suomalaisista maailman osaavin kansa vuoteen 2020 mennessä. Hallituksen tavoitteena on, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä 20–24-vuotiaista yli 90 prosentilla on perusasteen jälkeinen tutkinto. Julkisen talouden kannalta on välttämätöntä, että mahdollisimman moni työikäinen koulutuksen myötävaikutuksella työllistyy ja on osaltaan rakentamassa kansakuntamme hyvinvointia. Syrjäytymiseen ei meillä ole varaa.
Koulutukseen pääsyn edellytyksenä on, että perusopetuksen jälkeistä koulutusta on tarjolla riittävästi. Viime vuosina ovat lukioissa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien määrät alkaneet laskea. Tämä tulee väistämättä näkymään lukioiden ja ammatillista koulutusta antavien opetuspisteiden vähentymisenä. Lukioverkkoa tullaan kehittämissuunnitelman mukaan tarkastelemaan alueellisen saavutettavuuden ja lukioiden välimatkojen näkökulmasta. Sastamalan kuten lukuisten muidenkin kuntien kannalta on ratkaisevaa, miten pienten lukioiden valtionosuusrahoitus tullaan jatkossa valtion taholta ohjaamaan. Koulutuksen alueellisen saavutettavuuden ja laadun turvaamiseksi on joka tapauksessa tarpeen lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia hyödyntää eri oppilaitosten opetustarjontaa. Vaaditaan verkostoitumista. Sastamalan lukiokoulutus on vastannut haasteeseen ja verkottunut niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla opetustarjonnan kattavuuden ja resurssien optimoinnin turvaamiseksi.

Kuluneena lukuvuonna verkostolukion samanaikais- ja verkkokurssitarjonnassa on ollut 25 kolmen lukion yhteistyönä toteutettua kurssia. Lisäksi opiskelijat ovat voineet täydentää kurssivalintojaan ISOverstaan ja PAOK:n tarjoamilla verkkokursseilla. Tulevana lukuvuonna on tarkoitus laajentaa verkkokurssitarjontaa perustamalla yhteisiä alueellisia verkkokursseja Huittisten Lauttakylän ja Punkalaitumen lukion kanssa. Näin voimme monipuolistaa kurssitarjotintamme ja tarjota opiskelijoillemme lukion oppimäärää kertaavia abikursseja kaikissa reaaliaineissa.

Hallitusohjelmakaudella on tarkoituksena käynnistää toisen asteen koulutuksen palvelukyvyn ja yhteistyön vahvistamisen toimenpideohjelma. Hallitusohjelmassa on yksiselitteisesti linjattu, että ylioppilastutkintoa ja lukiokoulutusta sekä ammatillisia tutkintoja kehitetään erillisinä tutkintoina. Kansallisen tavoitteen mukaan noin puolet peruskoulun päättävistä jatkaa lukiossa ja puolet ammatillisessa koulutuksessa. Sastamalassa yhteistyöllä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä on pitkät perinteet 90-luvulta lähtien. Vuosittain yhdistelmäopintoja suorittaa noin 30-40 opiskelijaa. Lukio-opintojen suorittaminen ammatillisen tutkinnon ohessa on vaativaa mutta mainioin tuloksin kokelaat ovat urakastaan selvinneet. Kuluvan vuoden yhteishaussa halusimme ohjata opiskelijoita entistä tavoitteellisempaan suuntaan, kun ammattilukion keskiarvorajaksi määriteltiin 7,2. Kuluneen lukuvuoden aikana myös lukiolaisemme ovat suorittaneet aiempia vuosia enemmän ammatillisia kursseja. Parisenkymmentä lukiolaista suoritti kuluneena lukuvuonna Sasky:n tarjoaman hygieniapassikurssin.

Lukiokoulutuksen rahoitusperusteet tullaan uudistamaan siten, että se turvaa ikäluokkien pienentyessä lukiokoulutuksen laadun ja alueellisen saavutettavuuden myös etäopetusta hyödyntäen. Rahoitusperusteisiin sisällytetään tuloksellisuusrahoitusosuus, joka palkitsee koulutuksen laadusta ja laadun parantamisesta, esimerkiksi yksilön oppimistulosten paranemisesta ja vähäisistä keskeyttämisistä. Lisäksi lukiokoulutukseen kehitetään tuloksellisuusrahoitusta tukevat ja kattavat laatukriteerit. Sastamalan lukiokoulutus on ollut aktiivisesti mukana kansallisen laatutyön kehittämisessä. Olemme osallistuneet Kuntaliiton laadunhallintapilottiin, jossa lukiokoulutukselle kehiteltiin laatukriteereitä. Työ jatkuu nyt laajemmalla kansallisella tasolla. Verkostolukiomme on osana Kasvun ja kulttuurin prosessia ottanut käyttöön CAF-laadunhallintamalliin perustuvan laadunarviointijärjestelmän, jota pilotoitiin tänä keväänä. Lukiokoulutuksen laatua on mitattu myös opiskelija- ja huoltajakyselyin. Kyselyissä olemme saaneet kiitosta korkeatasoisesta opetuksesta, monipuolisesta kurssitarjonnasta, turvallisuudesta, työilmapiiristä ja opiskelijasta välittämisestä.

Sastamalan verkostolukio sai Opetushallitukselta valtionavustusta lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön sekä laite- ja tietoverkkohankintoihin. Virtaa verkostolukioon-hanke käynnistyi elokuussa 2011 ja se jatkuu Opetushallituksen ja kunnan rahoituksella vuoden 2012 loppuun saakka. Hankkeen avulla uudistetaan oppilaitoksen työtapoja ja aktivoidaan e-oppimateriaalien käyttöä osana luokkaopetusta ja oppimisprosessia. Hankkeen tavoitteena on opiskelijalähtöisen, joustavan ja laadukkaan lukio-opetuksen kehittäminen kannettavia tietokoneita hyödyntäen. Syksyllä 2012 lukiossa opintonsa aloittaville hankitaan kannettavat tietokoneet. Tvt:n opetuskäytön aktivoinnilla varaudutaan tvt:n käyttöön ylioppilastutkinnossa sekä edistetään opiskelijoiden jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia tuomalla tutuksi verkkotyökaluja oppimisen tukena. Hankkeessa toteutetaan myös välttämätön lukioiden tietoliikenneyhteyksien ja langattoman verkon rakentaminen ja perusparantaminen. Tvt:tä ei voida enää lukiokoulutuksessa sivuuttaa sillä se on nykypäivän yleissivistystä ja osa kansalaistaitoja. Kuluneen lukuvuoden aikana opettajakuntamme on kouluttautunut aktiivisesti tvt:n opetuskäyttöön sekä käynyt hakemassa oppia benchmarking-vierailulla Turun lukiotoimeen.

Kuluvan vuoden aikana olemme pyrkineet aktivoimaan yhteyksiämme yrityselämään. Olemme solmineet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Vammalan Seudun Osuuspankin, Suodenniemen säästöpankin ja Huittisten Säästöpankin Vammalan konttorin kanssa. Yhteistyösopimuksen avulla paikalliset rahoituslaitokset sitoutuvat osaltaan tukemaan Sastamalan lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan kehittämistyötä. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on myös opiskelijoiden talouselämätietämyksen lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen talousasioihin niin yksilötasolla kuin laajemminkin. Sastamalan lukiot ja rahoituslaitokset sitoutuvat pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja sen syventämiseen mm. opintojen ohjauksen, taloustiedon, lakitiedon ja talousmatematiikan opetuksessa. Lisäksi olemme suunnittelutapaamisissa Sastamalan yrittäjäjärjestöjen kanssa päättäneet järjestää tulevana syksynä Nuoren polku työelämään-tapahtuman, jossa pohditaan yrityselämän odotuksia nuorten työelämävalmiuksien suhteen sekä visioidaan yhdessä tulevaisuuden lukiota.

Kuluneena lukuvuonna arkeamme ovat ilahduttaneet monet kulttuuritapahtumat. Marraskuussa saimme nauttia Merikanto-konsertista. Koulumme arvokas satavuotias flyygeli saatiin remontoitua ja vihittiin uudestaan käyttöön kannatusyhdistyksemme maaliskuussa järjestämässä Miina-Liisa Värelän konsertissa. Aiemmin tällä viikolla saimme puolestamme nauttia niin kehon kuin mielenkin virikkeistä onnistuneen hyvinvointi-aihekokonaisuuspäivän aikana. Kiitos onnistuneesta tapahtumasta aihekokonaisuustiimillemme!

Sastamalan lukioissa on monipuoliset mahdollisuudet kansainväliseen toimintaan. Kuluneena lukuvuonna kansainvälistä väriä koulutyöhömme toivat Erasmus-ohjelman belgialaisen kemian opettajan vierailu sekä vaihto-opiskelijamme Eugenia Razzetti Argentiinasta ja Julia Tapioca Brasiliasta. Yksi kouluvuotemme mieleenpainuvimmista hetkistä koettiin joulujuhlassamme, jossa kantaesityksensä sai ilmaisutaidon kurssin opiskelijoiden vaihto-opiskelijan vuodesta kertova Mutkia ja maksalaatikkoa –musikaali. EU-rahoitteinen työelämään ja lukion jälkeiseen tulevaisuuteen suuntaava Comenius-hankkeemme saatiin päätökseen tänä keväänä. Opiskelijaryhmät vierailivat Italiassa ja Saksassa. Tänä lukuvuonna toteutuivat lisäksi Sarkia-lukion vierailu Euroscola-tapahtumassa Strassbourgissa sekä Mouhijärven lukion yhteistyöprojekti Viron kanssa. Tulevana lukuvuonna toteutuu luonnontieteiden opintomatka Heidelbergiin. Kansainvälinen toiminta laajentaa koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta, kasvattaa meitä ymmärtämään toisiamme sekä innostaa lukiolaisia opiskelemaan vieraita kieliä.

Lukiokoulutuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa koskeva valtioneuvoston asetus sekä lukion opetussuunnitelman perusteet uudistetaan perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa koskevan asetuksen uudistamisen jälkeen. Tavoitteena on, että lukion uusi tuntijako astuu voimaan 1.8.2016.

Ylioppilastutkinto on vuosikymmenien ajan toiminut lukion päättötutkintona. Lisäksi sitä on hyödynnetty valittaessa opiskelijoita lukion jälkeisiin opintoihin. Tutkinnon hyödyntäminen jatkossa entistä enemmän korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa edellyttää tutkinnolta lisää opiskelijoiden yleisen osaamisen ja heidän tiedon käsittelyvalmiuksiensa arviointia sekä koearvosanojen vertailukelpoisuutta. Ylioppilastutkintolautakunta on jo käynnistänyt valmistelutyön tavoitteen toteutumiseksi.

Sastamalassa on laadukas ja kustannustehokkaasti hoidettu lukiokoulutus. Viime syksynä jaoimme kuusi ylioppilastutkintotodistusta ja tänä keväänä meiltä valmistuu 87 valkolakkia, joista 13 on kirjoitti ylioppilaaksi ammatillisen tutkinnon pohjalta. Ylioppilastulokset niin Vammalan lukiossa kuin Sastamalan verkostolukiossakin ovat useiden vuosien ajan olleet yli maan keskitason. Meiltä myös sijoitutaan valtakunnallisen vertailun mukaan hyvin jatko-opintoihin ja opintojen keskeyttämisprosentti on vain noin viiden prosentin luokkaa. Opiskelijamme Santeri Maatsola menestyi hienosti kansallisissa biologian kilpailuissa. Hänet valittiin edustamaan Suomea kansainvälisiin biologian olympialaisiin kesällä Singaporessa. Abiturienttimme Jenny Lehtinen puolestaan sijoittui kymmenen parhaan joukkoon valtakunnallisessa Pikku-Finlandia-kilpailussa.

Tänään saamme juhlia teidän pian lakitettavien uusien ylioppilaiden kanssa yhden elämäntavoitteen toteutumista. Teidän vuosikertanne tulee jäämään minulle aivan erityisesti lämmöllä mieleen sillä aloititte koulutaipaleenne täällä Vammalan lukiossa uutena tulokkaana syksyllä 2009. Samaisena elokuun päivänä aloitin minäkin työni täällä rehtorina. Kiitos teille tästä yhteisestä taipaleesta, jonka olemme saaneet kulkea yhdessä. Olkoot tulevaisuuden tuulet myötäisiä matkallenne kohti uusia haasteita ja tavoitteita.
Suomi tarvitsee korkean tason ammatillista osaamista sekä huipputasoisia korkeakouluja ja yliopistoja. Perusta tällaiselle osaamiselle luodaan juuri lukiossa, joka takaa hyvät akateemiset valmiudet korkea-asteen opintoihin. Lukiokoulutus on maamme korkean osaamisen perusjalka ja yksi maamme kilpailukyvyn takaajista myös tulevaisuudessa. Voimme olla oikeutetusti ylpeitä Sastamalan laadukkaasta ja ajantasaisesta lukiokoulutuksesta. Lukiosta nuoremme saavat siivet ja juuret, jotka kantavat muutosten maailmassa.

Kukaan ei tee hyvää tulosta yksin vaan kaikkia meitä tarvitaan, jotta työyhteisö voi saavuttaa tavoitteensa. Lukiokoulutus on vuoden 2012 alusta toiminut osana Kasvun ja kulttuurin prosessia, jossa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotoimen, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen sekä Sastamalan opiston toimijoiden kanssa luomme yhteistä säveltä elinikäiselle oppimiselle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Toimiminen saman hallinnon alla virtaviivaistaa toimintojamme ja entisestään parantaa palvelujamme.

Lämpimät kiitokset kuluneesta lukuvuodesta opiskelijoillemme, henkilöstöllemme, luottamushenkilöille ja kaikille yhteistyökumppaneillemme! Työpanoksenne koulutyömme onnistumiseksi on ollut korvaamaton. Erityiskiitos aktiiviselle oppilaskunnallemme tänä lukuvuonna järjestämistänne lukuisista mukavista ja antoisista tapahtumista!

Sastamalan tulevaisuus ja toivo on teissä aktiivisissa nuorissamme. Rentouttavaa ja voimaannuttavaa kesää kaikille!

Riemuylioppilaiden tervehdyksen esitti H.C. professori Juhani Piilonen

Uuden ylioppilaan puhe: Heini Laakso

Nuori ja kaunis (vuoden 2012 uudet ylioppilaat)

Kevään 2012 Vammalan lukion ylioppilaat

Kuvat: Lehtori Kasper Kouvo